MANTAR SPORLARI (KÜF)

Ev içinde ve dışında birçok küf türü görülür.

Aspergillus ve Penicillium ev içinde en çok sayıda bulunan küflerdendir. Alternaria ise hem evde hem de dışarıda bol miktarda bulunur. Alternaria duyarlılığının astmayla ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Küfler sıcak ve nemli ortamlarda çok iyi ürer. Zeminler, denizlikler, duşlar ve banyo örtüleri sıkça küfler tarafından istila edilir.

Klimalar ve nemlendirici cihazlar da önemli bir kaynaktır.

Belli başlı küf allerjenlerini ölçen immün testler olmadığı için küflere ne oranda maruz kalındığını saptamak zordur. Hava veya toz örneklerinin mikroskobik değerlendirmesi veya kültürü çok zaman alır.

Küf allerjenlerini havada taşıyan parçacıklar 2 mikron altından 100 mikron üzerine kadar çaplarda olabilir.

MANTAR SPORLARINDAN KORUNMA

Mantar bulunan bölgeler temizlenmelidir.

Mantar öldücü kimyasal maddeler (fungusid) uygulanabilir.

Bitkiler önemli bir mantar kaynağıdır. Bu nedenle ev içindeki bitkiler azaltılmalıdır.

Evde klima varsa, filtresi düzenli aralıklarla temizlenmeli ve gerekirse mantar öldürücü kimyasal maddeler kullanılmalıdır.

Ev içinde su sızıntısına ve rutubete neden olan bütün çatlaklar kapatılmalıdır. Havalandırma arttırılmalı, banyo ve mutfakta havalandırma sağlayan aspiratörler kullanılmalıdır.

 

 

HAMAMBÖCEĞİ ALLERJENLERİ

Hamamböceği allerjenlerinin astma ve allerjideki önemi son otuz yıl içinde fark edilmiştir. Hamamböceği allerjenlerinin özellikle kentte astmanın önemli bir nedeni olduğu artık bilinmektedir.

Birçok şehirde hamamböceği allerjenlerine yüksek oranda maruz kalındığı saptanmıştır. Hamamböceği allerjisi olanlarda, bu antijene maruz kalmanın astımı kötüleştirdiği gösterilmiştir.

Hamamböceği allerjenlerinin rastlandığı yerler birçok çalışmada incelenmiştir. En yüksek düzeylerin mutfakta ölçülmesine karşın evin her yerinde örneğin yatak odasında bile bulunabilir.

1 gr tozda 2 ünitten fazla hamamböceği allerjeninin varlığı allerji gelişimine, 8 üniteden fazlasının ise hastalığın aktivitesinin artmasına neden olduğu saptanmıştır.

 

HAMAMBÖCEĞİ ALLERJENLERİNDEN KORUNMA

Gıda kaynakları ortadan kaldırarak ve giriş noktaları kapatılarak ev içinde yayılmaları ve yuvalanmaları önlenmelidir.

Gıdalar kapalı dolaplarda saklanmalı, mutfak düzenli olarak temizlenmelidir.

Çöpler kapağı sıkıca kapanan çöp kutularında muhafaza edilmeli ve her gün dökülmelidir.

Eski gazeteler, kutular ve şişeler evden uzaklaştırılmalı, dolap ve çekmeceler düzenli olarak temizlenmelidir.

Ev içindeki çatlaklar ve diğer giriş noktaları kapatılmalıdır. Düzenli olarak ilaçlama ve ardından temizlik yapılarak hamamböceği kalıntıları uzaklaştırılmalıdır.

İlaçlama tüm binaya uygulanmalı, bu tür mücadele yetersiz kalıyorsa başka bir eve taşınılması düşünülmelidir.

 

       Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.
       Copyright: 2010 AllerjikRinit.com, Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz