ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝMÝZ:

Deðerli hastalarým;
Allerjik rinit hakkýnda sormak istediðiniz tüm sorularýnýzý tarafýma
dr@muhammetdilber.com  adresine e-posta yoluyla ulaþtýrabilir yada aþaðýdaki iletiþim bilgilerinden bana ulaþarak sorabilirsiniz...

Sizlere en saðlýklý bilgiyi en kýsa sürede verebilmek için iletiþim bilgilerim;

TEL: 0212 442 66 99
FAKS: 0212 442 02 52
E-Mail: dr@muhammetdilber.com


Soru göndermek için týklayýn...


Kolay ulaþým için Krokimizi týklayýn...

       Uyarý: Bu sitedeki yazýlar tamamen bilgilendirme amaçlý hazýrlanmýþtýr. Tedavi amaçlý kullanýlamaz.
       Copyright: 2010 AllerjikRinit.com, Tasarým: Dr.Rýza Eröksüz 

şehirlerarası nakliyat

okul taşımacılığı

askılı tekstil taşıma

hastane taşımacılığı

banka taşımacılığı

uluslararası evden eve istanbul ankara nakliyat kurum taşımacılığı ucuz evden eve nakliyat